STARTSIDA            Medlem
 UTSTÄLLNINGAR  KONSTHALLEN  KONSTNÄRSFÖRENINGEN  VÄNFÖRENINGEN  MEDLEMSKAP  LÄNKAR  KONTAKT
 
MEDLEMSKAPET
I VÄSTERÅS KONSTNÄRSFÖRENING

Syftar till att ta tillvara de yrkesverksamma västeråskonstnärernas intressen, samt genom
pedagogisk konstnärlig verksamhet och utställningsverksamhet i konsthallen berika stadens
kulturliv. Genom medlemskapet förbinder man sig att vara beredd att ingå i styrelsen, och
delta i andra uppdrag i föreningens verksamhet.
Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr per år.
Medlemskapet innebär en möjlighet att ställa ut på galleriet, delta i föreningens verksamhet,
fester, diskussioner, resor, vidareutbildningar etc.
Hur man blir medlem i föreningen: Yrkesverksam konstnär, bosatt i Västerås med omnejd.
Konstnärlig högskoleutbildning.
Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination
av nedanstående punkter (1-5) och omfatta de senaste fem åren. Minst 3 punkter av 5 måste
uppfyllas.
  1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal.Tid och plats anges.

  2. Jurybedömd utställning. I juryn skall medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.

  3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommittè. I inköpskommitèn skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.

  4. Tilldelat offentliga kvalificerade utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. Verifiera uppgiften.

  5. Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde.
    (Ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Bildkonstnärsfond, konsultuppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling, m.m) Verifiera uppgifterna.
Beslut om medlemskap tas vid ordinarie styrelsemöte. Styrelsen fattar beslut om inval
löpande under verksamhetsåret. Sökande meddelas med motivering inom en månad efter att
styrelsen sammanträtt i frågan. Vid tveksamhet lyfts frågan till medlemsmöte med angivande
av invalsärenden. Minst hälften av föreningens medlemmar måste rösta. Enkel majoritet är
nödvändig.
Om tidigare medlem söker förnyat medlemskap bör inte krav enligt ovan på dokumentation
av konstnärlig verksamhet för medlemskap ställas. Styrelsen bereder frågan och beslutar
om eventuell karens vid förnyat medlemskap.

För utskrift [pdf]

 
 
Västerås Konsthalls vänförening anordnar utställningarna i samarbete med Västerås Konstnärsförening
Öppettider och adress

sidan uppdaterad 2019-01-23/ tohbbe