Medlem
 
 STARTSIDA            
 UTSTÄLLNINGAR  GALLERIET  KONSTNÄRSFÖRENINGEN  VÄNFÖRENINGEN  MEDLEMSKAP  LÄNKAR  KONTAKT
 
Medlemskapet i Konstnärsföreningen galleri K

Syftar till att ta tillvara de yrkesverksamma Västeråskonstnärernas intressen, samt genom pedagogisk konstnärlig verksamhet och utställningsverksamhet på galleriet berika stadens kulturliv. Genom medlemskapet förbinder man sig att vara beredd att ingå i styrelsen, och delta i andra uppdrag i föreningens verksamhet. Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr per år. Medlemskapet innebär en möjlighet att ställa ut på galleriet, delta i föreningens verksamhet, fester, diskussioner, resor, vidareutbildningar etc. Hur blir man medlem i föreningen: Yrkesverksam konstnär, bosatt i Västerås med omnejd Konstnärlig högskoleutbildning Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-5) och omfatta de senaste fem åren. Minst 3 punkter av 5 måste uppfyllas.
  1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal.Tid och plats anges.

  2. Jurybedömd utställning. I juryn skall medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.

  3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommittè. I inköpskommitèn skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.

  4. Tilldelat offentliga kvalificerade utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. Verifiera uppgiften.

  5. Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde.
    (Ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Bildkonstnärsfond, konsultuppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling, m.m) Verifiera uppgifterna.
Råder tveksamheter vid bedömningen av de inlämnade uppgifterna erfordras 7-8 arbetsprover/konstverk i digital form. För inval med arbetsprover fodras att minst en tredjedel av föreningens medlemmar, på årsmöte i Mars alternativt medlemsmöte i oktober, röstar för i sluten omröstning. Enkel majoritet är tillräcklig.

För utskrift [pdf]

 
 
Galleri K:s Vänförening anordnar utställningarna i samarbete med Konstnärsföreningen Galleri K
Öppettider och adress

sidan uppdaterad 2018-04-20/ tohbbe