Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN

 2017  2018  2019 jan-juni  2019 juli-dec  2020 jan-juni  2020 juli-dec  2021 jan-jun

Videobiblioteket innehåller inspelningar som oftast skett i samband med en vernissage eller liknande. Här är de inspelningar som gjordes under juli - december 2020.

Konstnärsföreningens medlemmar ställer ut 16 - 24 januari 2021
Detta är den första utställningen i Konstnärsföreningens nya lokaler i Gallerian på Sturegatan 12 i Västerås. I samlingsutställningen presenterar 32 av föreningens 45 konstnärer egna verk. Det har krävts hårt arbete en längre tid, för att flytta från de tidigare lokalerna på Slottsgatan, och att få den nya lokalen iordning. Desto större är glädjen, när Konsthallen nu kan återöppna. Mycket är annorlunda i och med rådande pandemi, och endast 7 besökare åt gången kan nu vistas i utställningen samtidigt. Föreningen medlemmar håller koll på antalet, så att våra besökare ska kunna känna sig trygga. Ett annat sätt, som är coronasäkert, är att titta på denna video. Videon spelades in på öppningsdagen 16 januari 2021.

Linda Hedendahl 30 januari – 14 februari 2021
Linda Hedendahl är tecknare, skulptör, målare och poet. I hennes konst ställs frågor om vad som blottläggs hos oss varelser, när yttre attityder och fasader skalas bort. Betraktaren av konstverken ställs inför starka begrepp som åldrande och förgänglighet, ensamhet och närhet, sorger och kärlek. Här åskådliggörs hur den sköra huden hotar att rämna av inneboende känslostormar. Samtidigt med allvaret finns i hennes verk en underton av värme och humor. Polariseringen mellan alla dessa begrepp skapar otvetydigt nya tankar hos publiken. Videon är filmad på utställningens första dag den 30 januari 2021. I början av videon läser konstnären några av sina egna dikter.

Anna-Kajsa Wikström 20 februari - 7 mars 2021
Konstnären Anna-Kajsa Wikström bygger i sin utställning upp en isskulptur som under vernissagedagen långsamt får smälta ner. Tillsammans med de övriga verken på temat "Källvatten" påvisar hon handgripligt hur samtidens giftanvändning utgör ett hot mot allt vatten och mot mänsklighetens långsiktiga överlevnad på jorden. I den föreläsning som konstnären här ger oss blir även källvattnets historia belyst - om källan som gestalt i myterna. Och om hur vattenbärandet kan utgöra en protesthandling i ett högteknologiskt samhälle. Hennes arbete sträcker sig från iakttagelser av vad som kan anses vara en samtida källkult till ett gestaltande arbete genom konsthantverk. De första 13 minuterna i videon berättar Kajsa om sitt tema. Mellan 13-27 minuter in visas isskulpturens montering och nedsmältning. Mellan 27-55 minuter in berättar hon om utställningens övriga konstverk. Videon filmades på vernissagedagen den 20 februari 2021

 
Besöksadress: Gallerian, Sturegatan 12, 72213 Västerås       Postadress: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 72213 Västerås

      sidan uppdaterad 2021-02-23 / tohbbe