Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN
MEDLEMSKAPET
I VÄSTERÅS KONSTNÄRSFÖRENING

[För studerandemedlemskap, samt kompletterande medlemsskapsinfo, se pdf]

Syftar till att ta tillvara de yrkesverksamma västeråskonstnärernas intressen, samt genom pedagogisk konstnärlig verksamhet och utställningsverksamhet i konsthallen berika stadens kulturliv. Genom medlemskapet förbinder man sig att vara beredd att ingå i styrelsen, och delta i andra uppdrag i föreningens verksamhet.

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr per år.
Medlemskapet innebär en möjlighet att ställa ut på galleriet, delta i föreningens verksamhet, fester, diskussioner, resor, vidareutbildningar etc.

Hur man blir medlem i föreningen:
Yrkesverksam konstnär, bosatt i Västerås med omnejd.
Konstnärlig högskoleutbildning.
Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-5) och omfatta de senaste fem åren. Minst 3 punkter av 5 måste uppfyllas. (Kraven bygger på KROs kriterier.)

1 > Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunal salong, annan lokal.Tid och plats anges.

2 > Jurybedömd utställning. I juryn skall medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.

3 > Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommittè. I inköpskommitèn skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.

4 > Tilldelat offentliga kvalificerade utsmyckningsuppdrag eller pris i tävlingssammanhang. Verifiera uppgiften.

5 > Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde. (Ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Bildkonstnärsfond, konsultuppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling, m.m) Verifiera uppgifterna.

Beslut om medlemskap tas vid ordinarie styrelsemöte. Styrelsen fattar beslut om inval löpande under verksamhetsåret. Sökande meddelas med motivering inom en månad efter att styrelsen sammanträtt i frågan. Vid tveksamhet lyfts frågan till medlemsmöte med angivande av invalsärenden. Minst hälften av föreningens medlemmar måste rösta. Enkel majoritet är nödvändig.
Om tidigare medlem söker förnyat medlemskap bör inte krav enligt ovan på dokumentation av konstnärlig verksamhet för medlemskap ställas. Styrelsen bereder frågan och beslutar om eventuell karens vid förnyat medlemskap.

För utskrift [pdf]

 
Utställningarna ordnas i Konstnärsföreningen Västerås Konsthalls regi i samarbete med Vänföreningen Västerås Konsthall och med stöd av
Logga Sveriges Konstföreningar
  Västerås Konsthall
  tfn 021 - 12 24 98
Besök oss
Gallerian, Sturegatan 12
72213 Västerås


Hitta hit
Öppettider
tisdag - fredag 12 - 17
lördag - söndag 12 - 16
Fritt inträde
Skicka brev
Västerås Konsthall
Kopparbergsvägen 15, Box 33
72213 Västerås
epost: konst@konstnarsforeningen.com

Uppdaterad 2023-08-17 / tohbbe