Konsthallens logga
     STARTSIDA
 UTSTÄLLNINGAR
Kommande
Tidigare
Videobibliotek
 KONSTHALLEN
Planlösning
Ansökan om utställning
 PROGRAM
Kommande konserter
Kurser
 HITTA HIT
Karta, tfn, epost
 

AKTUELL UTSTÄLLNING
 

Konstnären berättar

Video från
utställningens
första dag kl 13

Konstverken i utställningen

Här visas
verken som
ingår i utställningen.
Aktuell utställning

Utställningarna ordnas i Konstnärsföreningen Västerås Konsthalls regi i samarbete med Vänföreningen Västerås Konsthall och med stöd av
 
Logga Sveriges Konstföreningar

Konstnärsföreningen
Västerås Konsthall

Föreningen har bedrivit verksamhet i över sextio år. Nu är vi ett femtiotal medlemmar. Vår främsta uppgift är att visa konstutställningar, samt att även genom olika andra aktiviteter tillföra allmänheten kvalitativa konstupplevelser. Vi vill stärka de kollegiala banden i föreningen och främja de lokala och regionala konstnärernas yrkessituation.


Vänföreningen
Västerås Konsthall

Vänföreningen till Västerås Konsthall består av ett hundratal konstintresserade medlemmar. Föreningens främsta målsättning är att tillsammans med Konstnärsföreningen bedriva utställningsverksamheten vid Västerås Konsthall, samt att genom olika aktiviteter, såsom resor och föredrag, utveckla medlemmarnas konstintressen.


Blandad information


Här återfinns fördjupad info om kringverksamheter som är kopplade till Västerås Konsthall. Med konsthallen som centrum bedrivs flera olika samarbetsprojekt med andra aktörer inom konstområdet: ”Nätverket för Konstaktörer” är en växande paraplyorganisation lokalt och regionalt, ”Konstskola för vuxna” erbjuder konstutbildningar.

Logga Västerås kommen och Region Västmanland
  Västerås Konsthall
  tfn 021 - 12 24 98
Skicka brev
Västerås Konsthall
Kopparbergsvägen 15, Box 33
72213 Västerås
epost: konst@konstnarsforeningen.com
Besök oss
Gallerian, Sturegatan 12
72213 Västerås


Hitta hit
Öppettider
tisdag - fredag 12 - 17
lördag - söndag 12 - 16
Fritt inträde

Uppdaterad 2022-01-23/ tohbbe