Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN

 2017  2018  2019 jan-juni
 2019 juli-dec
 2020 jan-juni
 2020 juli-dec
 2021 jan-jun
 2021 juli-dec
 2022 jan-jun
 2022 juli-dec
 2023 jan-jun
 2023 juli-dec
 2024 jan-jun

Videobiblioteket innehåller inspelningar som oftast skett i samband med en vernissage eller liknande. Här är de inspelningar som gjordes under jan - juni 2021.

Konstnärsföreningens medlemmar ställer ut 16 - 24 januari 2021
Detta är den första utställningen i Konstnärsföreningens nya lokaler i Gallerian på Sturegatan 12 i Västerås. I samlingsutställningen presenterar 32 av föreningens 45 konstnärer egna verk. Det har krävts hårt arbete en längre tid, för att flytta från de tidigare lokalerna på Slottsgatan, och att få den nya lokalen iordning. Desto större är glädjen, när Konsthallen nu kan återöppna. Mycket är annorlunda i och med rådande pandemi, och endast 7 besökare åt gången kan nu vistas i utställningen samtidigt. Föreningen medlemmar håller koll på antalet, så att våra besökare ska kunna känna sig trygga. Ett annat sätt, som är coronasäkert, är att titta på denna video. Videon spelades in på öppningsdagen 16 januari 2021.

Linda Hedendahl 30 januari – 14 februari 2021
Linda Hedendahl är tecknare, skulptör, målare och poet. I hennes konst ställs frågor om vad som blottläggs hos oss varelser, när yttre attityder och fasader skalas bort. Betraktaren av konstverken ställs inför starka begrepp som åldrande och förgänglighet, ensamhet och närhet, sorger och kärlek. Här åskådliggörs hur den sköra huden hotar att rämna av inneboende känslostormar. Samtidigt med allvaret finns i hennes verk en underton av värme och humor. Polariseringen mellan alla dessa begrepp skapar otvetydigt nya tankar hos publiken. Videon är filmad på utställningens första dag den 30 januari 2021. I början av videon läser konstnären några av sina egna dikter.

Anna-Kajsa Wikström 20 februari - 7 mars 2021
Konstnären Anna-Kajsa Wikström bygger i sin utställning upp en isskulptur som under vernissagedagen långsamt får smälta ner. Tillsammans med de övriga verken på temat "Källvatten" påvisar hon handgripligt hur samtidens giftanvändning utgör ett hot mot allt vatten och mot mänsklighetens långsiktiga överlevnad på jorden. I den föreläsning som konstnären här ger oss blir även källvattnets historia belyst - om källan som gestalt i myterna. Och om hur vattenbärandet kan utgöra en protesthandling i ett högteknologiskt samhälle. Hennes arbete sträcker sig från iakttagelser av vad som kan anses vara en samtida källkult till ett gestaltande arbete genom konsthantverk. De första 13 minuterna i videon berättar Kajsa om sitt tema. Mellan 13-27 minuter in visas isskulpturens montering och nedsmältning. Mellan 27-55 minuter in berättar hon om utställningens övriga konstverk. Videon filmades på vernissagedagen den 20 februari 2021

Linda Lasson 13 mars - 28 mars 2021
Linda Lassons konst är en hyllning till det norrländska landskapets skönhet. Här kan vi möta snöklädda fjäll, skogsland, dalgångar och älvar där isen bryter. Men hennes kraftfulla broderier är mer än så, svarta linjer och ytor indikerar en exploatering mot känslig natur. Konstnären har i sin konst och polemik även tagit ställning mot samernas tillkortakommanden gentemot staten, såsom förlorade renbetesland och deras rättigheter som urbefolkning. I hennes repetoar återfinns även opolitiska motiv, exempelvis stilleben. Linda Lasson experimenterar gärna, vilket tillför spännande effekter i hennes bildspråk. Exempelvis får en vit presenning bilda bakgrund i ett broderi där den svarta tråden formulerar relationen "Man vs Nature". Videon filmades på vernissagedagen den 13 mars 2021.

Kjell Sundberg 10 april - 25 april 2021
Kjell Sundberg är målare, tecknare och grafiker. Han är bosatt och verksam i Kristinehamn och har arbetat som konstnär under fyra decennier. Konstnären utforskar bildkonsten som ett eget språk, på samma sätt som exempelvis kroppsspråken i dans och klangspråken i musik utgör egna discipliner. I bildkonsten intresserar sig Sundberg för de tre beståndsdelarna färg, form och ljus, samt deras inbördes relationer. Det är främst i gränsområdena mellan ljust - mörkt, mellan kalla och varma färger, som målningens energier uppstår och bildar bärande kraftfält, menar Sundberg. Konstnären berättar själv om sin konst i denna film. Videon spelades in på vernissagedagen den 10 april 2021.

Barbro Christoffersson 1 maj - 16 maj 2021
Livet utanför och innanför är namnet på min utställning. Den visar målningar, grafik och objekt, och är resultatet av flera års arbete. 2019 erhöll jag Region Västmanlands Kulturstipendium för att arbeta med utställningen, efter att samma år ha återvänt till Västerås efter 40 år. Jag har alltid intresserat mig för mänskliga relationer och det som sker inne i oss själva. Eller som det uttrycks i motiveringen till stipendiet: ”i konstnärskapet står Flickan i focus. Hon iklär sig olika roller under livets gång och i olika situationer, hon speglar den ensamma människans eftertanke och reflektioner.”.
Måleriet har alltid funnits i mitt liv. Måleri är en långsam process för mig där innehållet är viktigt. I målningen ”Första föreställningen” skildras barnets osäkerhet och blysel, att känna sig fel. I grafiken ser man en lätthet i både teknik och uttryck. Grafik blev en mer avdramatiserad konstart för mig och något jag arbetat med sedan början av 1990-talet. Det finns flera Sovsäckar på utställningen i olika utföranden och material. Sovsäcken kan både vara en trygghet som ger skydd och värme men också en symbol för den utsatte som inte har någonstans att bo. Videon är 36 minuter lång och inspelad på vernissagedagen den 1 maj 2021 av Gunnar Forsman från Västerås Konsthall.

P-O Larsson 22 maj - 6 juni 2021
Konstnären P-O Larsson: "Jag finner en stark lockelse i de grafiska processerna. Så många uttryck som går att frambringa i de olika teknikerna. I hög grad utgör dessa möjligheter grunden för mitt konstnärliga skapande, tillsammans med ett behov av att beskriva mina upplevelser av det landskap som omger mig. Huvuddelen av utställningen är en serie träsnitt jag kallar Resan. Jag har försökt återskapa barnets upplevelse av en resa i skymningen, i mitt fall alla resor till morfar och mormor som liten. Detta arbete fortgår. Som konstnär ser jag betydelsen av att bejaka lusten till lek. För mig framträder vid sådana tillfällen naivare bilder och objekt.". I videon berättar P-O Larsson om sina minnesbilder som betydelsefull källa för det konstnärliga skapandet. Videon spelades in på vernissagedagen den 22 maj 2021.

Sten, sax, påse 12 juni - 30 juni 2021
I utställningen ”Sten, sax, påse” möts fyra konstnärer med gemensamma beröringspunkter. Frågor om skogen och naturen som en metafor för livscykler och mystik behandlas och binder ihop de verk som visas på Västerås Konsthall.
Malin Lin Nordström, uppvuxen i Hallstahammar, påbörjar i höst sitt sista år på masterprogrammet i konst på Konstfack. Malin undersöker i sitt arbete ofta existentiella frågor och människans relation till naturen. Genom installationer, film, ljud, text och relationella och process-baserade verk närmar hon sig döden, sorgen, längtan och begär. På Västerås konsthall presenteras ”Om jag var vinden kunde jag smeka dig, om jag var floden kunde jag rinna in i dig”, ett skulpturalt verk av textil, trä och fotografi.
Simon Sjöström från Riddarhyttan har en kandidatexamen i konst från Umeå Konsthögskola och tänker för närvarande mycket på saker som anarki i motsats till konkurrens. Andlighet och evighet, skogen och dess mytiska väsen, kvantfysik och hur universum egentligen hänger ihop med vårt medvetande, mammon, marknadsekonomi och meningen med livet. Sjöström ser konsten som en motpol till det övriga samhället och en bra plats för att laborera med dessa tankar. Sjöströms konst tar sig gärna olika former och uttryck och för närvarande jobbar han mycket med ljud via olika synthar och maskiner som han bygger själv, performance, teckningar, installationer och videoverk.
Hedda Hultman, uppvuxen i Surahammar och med en masterexamen från Konstfack visar verket ”Den lyckosamma obeslutsamheten” som är en skulptural installation av trä, lera, tyg, måleri och text. En lista med 21 arketyper tillsammans med en berättelse presenteras som ett redskap för att komma närma kärnan. En uppmuntran till besökaren att hitta en lösning, och att försöka mer än en gång för i slutändan så kan allt falla på plats.
Eric Seppas från Västerås med en kandidatexamen från Umeå Konsthögskola arbetar med både måleri och installationskonst. Han rör sig i mellanrummen för att finna kopplingar mellan det organiska och materiella. Hans process utgår från ett självreflekterande skissarbete som bildar ett stoff för konstnärlig automatisering. Där kan han sortera och förstå sin omvärld. Ett genomforskande som nästan alltid är en del av hans dagliga liv.
Videon spelades in på vernissagedagen den 12 juni 2021.

 
Besöksadress: Gallerian, Sturegatan 12, 72213 Västerås       Postadress: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 72213 Västerås

      sidan uppdaterad 2024-01-16 / tohbbe