Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN

 2017  2018  2019 jan-juni
 2019 juli-dec
 2020 jan-juni
 2020 juli-dec
 2021 jan-jun
 2021 juli-dec
 2022 jan-jun
 2022 juli-dec
 2023 jan-jun

Videobiblioteket innehåller inspelningar som oftast skett i samband med en vernissage eller liknande. Här är de inspelningar som gjordes under jan - jun 2023.

Inger Åhs 18 mars - 9 april 2023

Några hållpunkter i videon:
00 - 15 min in, utställningen invigs.
10 - 30 min in, en rundvandring bland konstverken.
30 - 32 min in, en mingel-sekvens från vernissagen.
32 - 50 min in, konstnären berättar mer.
50 - 51 min in, pris- och titellista.

Så här beskriver konstnären själv sin konst: "Mitt måleri anknyter till impressionismen, en riktning där även en stillbild kan fånga rörelse. I likhet med impressionisterna målar jag gärna serier. Ögonblicket, som uppenbarar något värt att betrakta och fördjupa, ger mig motivet. Ibland skriver jag klockslag på mina målningar för att definiera tiden och dagens ljus. Teknikerna i min utställning är framför allt akvarell och krita.

Vattnet, det som fördelar akvarellpigmentet över pappret, med eller utan hjälp av en pensel, för att sedan försvinna och torka bort, är i fokus under måleriprocessen. Bilden av en abborre får illustrera detta. Huvudsakligen har målningarna tillkommit under återkommande vintervistelser i naturreservatet Ria Formosa beläget i sydöstra Portugal. Jag skildrar i liten skala bl a leriga kustlandskap efter storm, men visar också närstudier av exempelvis vissnande mandelträd och doftande ginst.".

Videon är 52 min lång och spelades in på vernissagedagen den 18 mars 2023.


Ola Öhlin 25 februari - 12 mars 2023

Videon innehåller:
00-15 min in, invigningen, Ola Öhlin samtalar med Kenth Möller om konsten.
15-18 min in, vernissagemusiken spelar.
18-31 min in, rundvandring bland konstverken.
31-45 min in, Ola Öhlin samtalar med filmaren Gunnar Forsman om konsten.
Därefter visas prislistan. Videon är 47 minuter lång.

Så här beskriver Ola Öhlin själv sin konst: "Mitt måleri befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Det är ett måleri som intensivt undersöker förhållandet mellan mörker och ljus, mellan yta och djup. Lager på lager av färgfält strävar efter att upprätta rumslighet på den plana duken. Ibland är det tydligt igenkännbart – som i en siluett av en död gran som lutar sig snett in i bildytan, eller i konturer av växtlighet som öppnar en glänta och låter himlen bryta in. Ibland bara anar man detta landskap som brottstycken och fragment. En aning som kommer ur en ordlös kännedom om hur naturen kan uppträda - hur ljuset kan falla, hur färgerna växlar.".

Videon filmades på vernissagedagen den 25/2 2023.


Ann-Mari Jansson 4 februari - 19 februari 2023

Videon visar Ann-Mari Janssons textila utställning som pågår 4 - 19/2.
Hålltider i filmen är:
00 - 15 min in, invigning av utställningen i konstnärens närvaro.
15 - 29 min in, en rundvandring bland konstverken.
29 - 52 min in, samtal med konstnären om hennes konst.
52 - 53 min in, prislistan visas.

Så här skriver Ann-Mari Jansson själv om sitt konstnärskap:
"Jag gör textila bilder, främst bildvävar. Min första utställning hade jag 1984. Motiven är en blandning av fantasi och verklighet. Som f.d. simmare tycker jag om att simma och bada. Jag trivs bäst på en strand. Jag vill göra positiva bilder som visar glädje i rörelse och i vardagens enkla glädjeämnen. De flesta vävarna är gjorde av trasor. Det känns bra att återanvända slitna tyger. ".

Videon är drygt 53 minuter lång, och spelades in på vernissagedagen den 4 februari 2023.


RobertoTorregiani 14 januari - 29 januari 2023

Det nya årets första utställare är Roberto Torregiani. Här följer några rader som Olle Granath skrivit om konstnären: "Roberto Torregianis måleri har sina rötter i ett abstrakt måleri som förlitade sig på gesten, en spontan utlevelse inför duken som byggde på att även i kaos finns mening. Runt omkring honom fanns sammanhanget i ett måleri med gemensam utgångspunkt, metod och målsättning. Betraktar man Torregianis måleri genom decennierna ser man snart att han målar mot en fond av religiositet.".

Videon filmades på vernissagedagen den 14 januari 2023 av Gunnar Forsman från Konsthallen. Videon innehåller:
00 - 19 min in, utställningen invigs, samtal mellan konstnären, Johnny Molton och publiken.
19 - 32 min in, en rundvandring utan intervjuer bland de utställda konstverken.
32 - 40 min in, samtal mellan konstnären och Gunnar Forsman.
40 - 43 min in, en mingel- och vimmelsekvens bland vernissagebesökarna.
43 - 44 min in, prislistan, sedan slut.


 
Besöksadress: Gallerian, Sturegatan 12, 72213 Västerås       Postadress: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 72213 Västerås

      sidan uppdaterad 2023-03-20 / tohbbe