Konsthallens logga
Tillbaka till  STARTSIDAN

 2017  2018  2019 jan-juni
 2019 juli-dec
 2020 jan-juni
 2020 juli-dec
 2021 jan-jun
 2021 juli-dec

Videobiblioteket innehåller inspelningar som oftast skett i samband med en vernissage eller liknande. Här är de inspelningar som gjordes under juli - december 2021.
Maj Lindholm, Lisbeth Boholm och Charlotte Qvandt, 25 september - 10 oktober 2021
Så här beskriver de två konstnärerna och poeten sina konstarter i den här utställningen: "Tiden som en punkt, är arbetsnamnet vi har när vi jobbar tillsammans för att komma så nära det går. Möte mellan Qvandts poesi, Lindholms skulptur och Boholms måleri. Vi söker transparens och beröringspunkter. Tankar kring språk, uttryck och innehåll. Med denna utställning vill vi bjuda in till möte och samtal kring våra försök att nå kärnan i vårt arbete.".
Denna video är 57 minuter lång. Först ligger en invigning på 14 minuter. Sedan intervjuas de tre konstnärerna var för sig, och från drygt 40 minuter in så sker en rundvandring bland konstverken utan intervjuer. I slutet ligger en prislista med titlar och mått. Videon spelades in på vernissagedagen den 25 september 2021.

Roine Jansson 4 september - 19 september
Så här beskriver konstnären sin utställning: "Allt sedan mina konststudier på 70-talet har jag skildrat människor i olika situationer, men framför allt i arbete, här i Sverige och i Europa. Mycket av det jag har gjort är också självupplevt. Som 20-åring jobbade jag som gruvarbetare och det har präglat min konst genom åren. Den här utställningen blir en blandning av dessa upplevelser, arbete, resor, porträtt mm. Jag jobbar mest med måleri, men jobbar också med grafik samt skulptur."
I de första 31 minuterrna av videon visas invigningen av utställningen, där konstnären berättar om sina livserfarenheter som ligger till grund för hans konstnärsskap. Mellan 31 och 41 minuter in i videon filmas konstverken i utställningen utan intervjuer. Mellan 41 och till slutet vid 55 minuter in berättar konstnären fördjupat om tre av konstverken. Videon är filmad på vernissagedagen den 4 augusti 2021.

Art Mobile 7 augusti - 22 augusti 2021
Artmobile ArtFair:s tema för deras återkommande utställning på Västerås Konsthall varje augusti, är denna gång "Animism". Med det menas att allt, naturen, djuren och tingen, är besjälade. Ett synsätt som kan inspirera till respekt för vår omgivning. Tanken på att grenar, vatten och stenar också kräver beaktning, kan kännas omtumlande. Att det inte är bara att fritt fram plöja sig genom livet, utan också att överväga vad ens handlingar får för konsekvenser. En inställning som kan vara spirituell men även tar fram ödmjukheten inför djur och natur - vår omvärld inom oss. Jordnära eller högtravande. De inbjudna konstnärerna tolkar fritt, som under tidigare ArtFair.

Videon består av två delar. Under första delen intervjuas 16 av de 36 deltagande konstnärerna om sina konstverk, mitt i vernissagens sorl. Efter drygt 61 minuter visar filmen därefter en rundvandring i utställningen, utan intervjuer. Totalt är videon 85 minuter lång. Videon spelades in på vernissagedagen den 7 augusti 2021.

Kenth Möller 6 juli - 1 augusti 2021
Så här skriver konstnären om sig själv inför utställningen: "År 2005 blev jag medlem i Västerås Konstnärsförening. Plötsligt fick mitt drygt 50-åriga skapande en extern uppmärksamhet, och ett slags erkännande. Hur jag lyckats i mitt konstnärskap ligger i betraktarens ögon, men utifrån min självlärdhet, och övriga förutsättningar, har jag strävat efter enkelheten, och en absolut närvaro i verkligheten. Inget större utrymme för vida tolkningar. Kanske behöver det vackra och det genuina inte tolkas, bara tillåtas vara, betraktas, och lämnas som det är?
För att delvis citera Karin Boye; nog hade det funnits mål och mening på min färd, men det har alltid varit vägen, som varit mödan värd. Det slutliga resultatet har varit underordnat, men vinnlägger man sig om att alltid försöka göra sitt bästa efter egna förutsättningar, vad kan man mera göra och begära? Med denna sommarutställning bidrar jag till att Västerås Konsthall kan ha öppet hela sommaren 2021, men det möjliggör också att jag på Konsthallens väggar, öppnar upp min egen enkla bildvärld, och tillåts samtidigt avrunda, och avsluta hela mitt livlånga konstnärskap.
Den som står mig nära vet varför. För Er andra; en simpel cykelolycka som renderade mig en fraktur på de två övre halskotorna, och en ödemskada på ryggmärgen, satte punkt för min förmåga att utöva mitt konstnärskap. En ryggmärgskada ger inga förhoppningar kring framtida tillfrisknande. Mina förlamningskänslor och smärtor i hela kroppen inkl. dålig motorik i händer och fingrar har lett fram till en helt ny livssituation. Konklusionen får bli att livet är oförutsägbart, och väldigt skört. Men livet fortsätter! Så här vid ”vägs ende” mitt i sommaren, hälsar jag dig välkommen till Västerås Konsthall. När du kommer skall jag vara din värd och ciceron. Jag kan utlova starka akrylfärger på Konsthallens väggar, som skildrar både djur och natur, porträtt, diverse miljöer och stämningar".
Under videons första 40 minuter berättar konstnären engagerat om olika livsupplevelser och erfarenheter som påverkat hans motivval. Under resterande 19 minuter rör sig kameran tyst genom Möllers utställda verk. Videon är filmad på vernissagedagen den 6 juli 2021.

Konstnärsföreningens medlemsutställning 6 juli - 1 augusti 2021
I den här sommarutställningen deltar 22 av Konstnärsföreningens medlemmar: Tord Tengstrand, Gunnel Branzell, Margret Haid, Berit Mannberg, Evy Langlee, Lotta Mattsson, Björn-Owe Andersson, Ana Bondžić, Susanne Hiller, Georgianna Kralli, Maud Frykberg, Lisbeth Grando, Lars Sander, Barbro Christoffersson, Kjell-Åke Jansson, Gunnar Forsman, Agneta Westerdahl, Kristina Kiki Persson, Bo Fredriksson, Marie Hektor, Ingela Bauer och Lena Björkman. Utställningen har stor spännvid vad gäller tekniker och uttryckssätt. Videon spelades in dagen före vernissagen den 5 juli 2021.

 
Besöksadress: Gallerian, Sturegatan 12, 72213 Västerås       Postadress: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 72213 Västerås

      sidan uppdaterad 2021-09-26 / tohbbe